Agenda

JAARPROGRAMMA Florissant

Donderdag 30 januari 20.00 uur           Jaarvergadering over 2019
Ringenbestelling 2020

Donderdag 12 maart 20.00 uur              Ledenbijeenkomst
1e ringenbestelling 2021( uitgave na 1  okt. 2020)

Donderdag 14 mei 20.00 uur                   Ledenbijeenkomst (activiteit)

Zaterdag 13 juni                                         Feestmiddag

Donderdag 3 sept. 20.00 uur                    Ledenvergadering
Uitgave inschrijfformulieren
Uitgave advertenties
2e ringenbestelling (uitgave na 1 dec. 2020)

Zaterdag 3 okt. 10.00 uur                           Ledenbijeenkomst
Inname inschrijfformulieren
Inname advertenties
Overleg t.t. en taakverdeling
Rondgang

Donderdag 22 oktober 19.00 uur             Opbouw t.t.
Zondag 25 oktober 18.00 uur                    Inbreng vogels t.t.
Maandag 26 oktober 9.00 uur                   Keuring
Vrijdag 30 oktober 19.30 uur                    Opening t.t.
Zondag 1 november 16.30 uur                  Opruimen t.t. en ophalen vogels

Donderdag 28 jan.2021 20.00 uur             Jaarvergadering over 2020.

Secretaris Fons Teunissen
E-mail: a.teunissen30@gmail.com
Tel. : 06-14550190