Agenda

JAARPROGRAMMA 2023

Donderdag      26 januari       20.00 uur         Jaarvergadering over 2022.

Donderdag      30 maart         20.00 uur        Ledenbijeenkomst

Donderdag      1 juni              19.00 uur        Ledenbijeenkomst (activiteit)

Zaterdag         8   juli                                     Feestmiddag

Donderdag      14  sept.           20.00 uur       Ledenvergadering

                                                                       Uitgave inschrijfformulieren

                                                                       Uitgave advertenties

Zaterdag          7  okt.               10.00 uur      Ledenbijeenkomst

                                                                       Inname inschrijfformulieren

                                                                       Inname advertenties

                                                                       Overleg t.t. en taakverdeling

                                                                       Rondgang

Donderdag      26 oktober      19.00 uur        Opbouw t.t.  

Zondag           29 oktober      18.00 uur        Inbreng vogels t.t.

Maandag         30 oktober        9.00 uur        Keuring

Vrijdag             3 november  19.30 uur        Opening t.t.

Zondag             5 november  16.30 uur        Opruimen t.t. en ophalen vogels

Donderdag      1 februari 2024  20.00 uur     Jaarvergadering over 2023.

Secretaris Fons Teunissen

E-mail:     a.teunissen30@gmail.com

06-14550190

 

Advertentie sleiderink