Agenda


JAARPROGRAMMA Florissant
                    2018  

Donderdag  25 januari                       20.00 uur   Jaarvergadering over 2017
Ringenbestelling 2018

Donderdag 15 maart                           20.00 uur  Ledenbijeenkomst
1e ringenbestelling 2019( uitgave na 1                                                                                                  okt.2018)

Donderdag 17 mei                                20.00 uur Ledenbijeenkomst (activiteit)

Zaterdag 7 juli                                                           Feestmiddag

Donderdag 6 sept.                                20.00 uur Ledenvergadering
Uitgave inschrijfformulieren
Uitgave advertenties
2e ringenbestelling (uitgave na 1 dec.                                                                                                                               2018)

Zaterdag 6 okt.                                        9.00 uur Ledenbijeenkomst
Inname inschrijfformulieren
Inname advertenties
Overleg t.t. en taakverdeling
Rondgang

Woensdag 24 oktober                          19.00 uur  Opbouw t.t.
Zondag 28 oktober                               18.00 uur  Inbreng vogels t.t.
Maandag 29 oktober                              9.00 uur  Keuring
Vrijdag 2 november                             19.30 uur  Opening t.t.
Zondag 4 november                             16.30 uur  Opruimen t.t. en ophalen vogels

Donderdag 31 jan.2019                       20.00 uur Jaarvergadering over 2018.

Secretaris Fons Teunissen
E-mail: a.teunissen30@gmail.com
Tel. : 06-14550190