Nieuws

Nieuws van Florissant……

Jan oude Egbrink een halve eeuw lid van Florissant.

Een doelgerichte kweker is Jan niet. Hij geniet ervan om vogels in zijn volière te hebben. Toch heeft hij enkele jaren vogels op onze onderlinge tentoonstelling ingestuurd: zebravinken en glosters.
Jan is zeer geïnteresseerd in door Florissant georganiseerde evenementen en bezoekt regelmatig de vergaderingen. Verricht links en rechts hand- en spandiensten en heeft altijd wel een kritische kanttekening, die menigeen aan het denken zet.
Helaas was Jan op onze feestmiddag vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig. Op de eerste vergadering na de vakantie werd Jan alsnog gehuldigd. Het bijhorend speldje werd door voorzitter Jos uitgereikt.

Harrie Kip al 40 jaar lid Florissant.

Harrie viert dit jaar zijn 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Zijn interesse in vogels kreeg hij al op jonge leeftijd van huis uit mee. Zijn vader leerde hem hoe om te gaan met het kweken en verzorgen van kleurkanaries. Maar voor Harrie was dit te eenvoudig. Hij ging over tot het kweken van Gould Amadines in de vele mutanten. Deed daarbij veel kennis op betreffende de vererving en kwam niet alleen tot vele verschillende soorten, maar ook tot het kweken van topkwaliteit. Dit resulteerde in vele titels op onze onderlinge tentoonstelling en is daar altijd te vinden in de top vijf. Daarnaast haalde hij geweldige resultaten bij de districts- en nationale wedstrijden. Afgelopen jaren heeft hij zijn vogelarsenaal uitgebreid met goudvinken. Ook successen daarin zijn reeds aanwezig.
Naast het kweken is hij al sinds 1995 lid van ons bestuur. Hier neemt hij de taak op zich als tentoonstellingscommissaris. Opbouw en het demonteren geschiedt onder zijn deskundig vakmanschap. Florissant hoopt dan ook nog vele jaren van zijn inbreng te mogen genieten. Voorzitter Jos Bijen sprak hem lovend toe en spelde hem namens de bond het bijhorende speldje op. Van de vereniging kreeg hij een prachtig tinnen bord met inscriptie. Voor zijn vrouw waren er bloemen.
Zijn doelstelling voor het komend jaar is verenigingskampioen te worden. Maar of dat zal lukken……….


Harrie gefeliciteerd met je 40- jarig jubileum.

Florissant deed weer mee met de Rabo Clubkas Campagne!

Beste leden en allen die Florissant een warm hart toedragen. Bedankt aan allen ( 77 ) die op Florissant gestemd hebben. Het heeft maar liefst € 331,10 opgebracht.

Nieuw jeugdlid .

Hoera!!! Eindelijk is er weer een jeugdlid aangemeld. Het is Luciano Busschers. Welkom. We wensen je heel veel plezier bij onze vereniging. Luciano is 9 jaar.

Mocht u ook lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

  • De Tentoonstelling van het district is in 2019 in Twello.

13 t/m 15 december : Scherpenhof  Recreatiepark, Bandijk 60, Terwolde.

Nieuws van de Bond……

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens

Wat gaat er veranderen?
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje:

1. De toestemming om gegevens te verwerken van een lid moet duidelijk zijn. De NBvV moet aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.
2. Leden van de NBvV moeten op de hoogte zijn van de privacy regels. Daartoe moeten in de administratieve bedrijfsvoering aanpassingen gedaan zijn.
3. Een lid van de NBvV heeft rechten t.a.v. zijn/haar persoonsgegevens.
4. Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk doel. Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang deze bewaard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG geldt een verantwoordingsplicht, hetgeen inhoud dat hiervan een register bijgehouden dient te worden.
5. De NBvV moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat zij alleen verzamelt hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de vogelliefhebberij.
6. Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen worden verzonden (dit gebeurde bij de NBvV al niet).
7. Indien data verkeerd gebruikt wordt is de NBvV verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht onder de WBP, maar is explicieter geworden).