Nieuws

MijnTuinvogeltelling.

De top – 10 in Overijssel van 2021:

 • 1 Huismus
 • 2 Koolmees
 • 3 Pimpelmees
 • 4 Merel
 • 5 Vink
 • 6 Roodborst
 • 7 Houtduif
 • 8 Ekster
 • 9 Turkse tortel
 • 10 Heggenmus


Vogelweelde Assen verhuist naar Hardenberg.

Vogelmarkt “Vogelweelde” verhuist vanaf 2021 naar Evenementenhal Hardenberg.  In de Expohallen van Assen was dit niet meer mogelijk. In de hallen te Hardenberg is er een geweldige locatie om dit evenement te organiseren. Met meer dan 7000 vierkante meter wordt de markt groter dan ooit. De hal is prima bereikbaar en parkeren is gratis. 

De markt wordt gehouden op za. 27 maart en za. 16 okt. 2021.

www.vogelweeldemeppel.com 

 

 

Nieuws van Florissant……

We kunnen weer een nieuw lid begroeten: Mevr. R. Reinink-Welpelo. We wensen haar een plezierige tijd toe, binnen onze vereniging.

Rabo Club support.

Florissant deed mee met de Rabo ClubSupport.
Beste Leden,

Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Vogelclub ‘Florissant’ bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

€ 158,03 behaald

Ons doel

We organiseren jaarlijks een tentoonstelling voor onze leden. Vele mensen komen dan om de vogels te bekijken. Dit is een hele organisatie. Het contracteren van keurmeesters, het aanschaffen van stellingen, het aanschaffen van de benodigde prijzen enz. Gelukkig hebben we vele leden die hier actief in meewerken. Met dit alles is veel geld nodig. Gelukkig zijn er meerdere bedrijven die ons net zoals de Rabo financieel steunen.

Over Vogelclub ‘Florissant’

Vogelvereniging Florissant heeft 50 leden. Deze komen voor een groot gedeelte uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Ze kweken vogels zoals kanaries, tropische vogels, wildzang, parkieten enz. Deze vogels worden eens per jaar gekeurd door keurmeesters en tentoongesteld voor het publiek. Ook nemen diverse leden met hun vogels deel aan de kampioenschappen van Overijssel en Nederland. Daar zijn in de afgelopen jaren zeer goede resultaten behaald.Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

Helaas heeft Covid-19 ons nog steeds in de greep, geen vergaderingen, geen bijeenkomsten, geen beurzen, geen shows enz. Hopelijk gaat het met de vogelfok zo goed dat we straks toch weer kunnen genieten van prachtige shows. Afd. Almelo A15 is in ieder geval wel met de voorbereidingen gestart m.b.t. de Districtsshow 2021. Adres: Sporthal De Latei en Brookshoes, Pastoor Ossestr.21,7627 PJ, Bornerbroek.

Programma:

Di.    21 dec.    Inbrengen vogels 16.00 – 19.00 uur.

Woe.22 dec.    Keurdag.

Zo.    26 dec.    Opening 11.00-11.30 uur. Open11.30-18.00 u.

Ma.   27 dec.     Open 10.00-18.00 uur.

Di.     28 dec.     Open 10.00-18.00 uur.

Woe. 29 dec.     Open 10.00-14.00 u. Uitgifte 14.30-16.00 u. 

 

 

 

Nieuws van de Bond……

Facebook.

Een actieve groep is op facebook gestart met de naam “Nederlandse vogelliefhebbers (NBvV)” waar veel en prachtige reacties worden geplaatst omtrent onze liefhebberij.

Corona en de NBvV.   

(zie voor verder info de nieuwsbrief van april op de site van de NBvV)

Ook voor de NBvV en haar leden zijn de gevolgen van de corona crisis al merkbaar, hoewel een gedeelte van onze vogelliefhebberij er op dit moment nog niet door in gevaar komt. De activiteiten voor de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:

1 – HET FOKKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT.

Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afgeschermde eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft, specifieker te maken voor onze liefhebberij met:
Allereerst eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen (wordt aanbevolen) en anders, omdat het niet anders kan; beschermingsmiddelen te gebruiken en afstand bewaren;
• een veilige overdracht van vogels te bewerkstelligen zonder persoonlijk contact. Neem bijvoorbeeld een eigen kooi mee (Laat de vogel of vogels hier in doen, zonder dat u vogels van hand tot hand overgeeft);
• een vogel fysiek controleren, niet te doen middels overdracht van hand naar hand, maar deze te bekijken in de kooi of indien mogelijk door zelf uitvangen uit de kooi waarin de vogel verblijft (Noot: door het RIVM is vastgesteld dat corona overbrenging door dieren zeer klein tot nihil is);
• betaling van aan- en verkoop van vogels zoveel mogelijk verrichten met gebruikmaking van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als er een wederzijds vertrouwen is tussen koper en verkoper.

2 – BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN TENTOONSTELLINGEN.

Inmiddels zijn door de NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld. Hiervan is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen.
Gesloten zijn ook:
• Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.
• Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.
• Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunning plichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 19 mei.
• Evenementen met vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden.
Conclusie.

Vergaderingen en bijeenkomsten zouden weer mogen vanaf 1 juni, waarbij het maximum van 30 personen aangegeven wordt. Vanaf 1 juli 2020 is het aantal verhoogd naar 100 personen. Hieronder vallen ook de musea (dus ook de tentoonstelling) en na 1 september alle overige evenementen, m.u.v. de vergunningplichtige evenementen. Zoals door de overheid al aangegeven is, ALS HET KAN en echter alles nog steeds met de 1.5 meter afstand maatregel. Dit betreft dus ook de vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen.
Zover het hoofdbestuur kan beoordelen is nergens sprake van het aanvragen van een vergunning tot het houden van een onderlinge tentoonstelling. Er wordt weliswaar melding gedaan van het houden van een tentoonstelling, echter e.e.a. heeft een registratiedoel en geen vergunningsverleningsdoel. De toestemming die u van uw districtsvoorzitter krijgt heeft geen wettelijke juridische rechtsgeldigheid, maar meer het intern reguleren van de shows. Vooralsnog gaan wij, als hoofdbestuur, er vanuit dat tentoonstellingen doorgang kunnen vinden, mits de maatregelen worden versoepelt en tenzij het virus, en daardoor eventuele nieuwe maatregelen, weer de kop opsteekt. Het hoofdbestuur heeft het ministerie gevraagd hier duidelijkheid over te verschaffen. Het heeft dan ook geen zin om hoofdbestuurders, dan wel het bondsbureau te benaderen om uitsluitsel hierover te geven.
Zodra het antwoord op onze vraag ontvangen is, zullen wij u direct op de hoogte stellen.

Nieuw vraagprogramma.

Het KMV en de TC’s hebben deze klus afgerond. Uitgaande van de volgende uitgangspunten:
 • COM vraagprogramma met behoud van NBvV identiteit.
 • Minder groepen, minder regels en minder vogels die nooit ingezonden worden.
 • Eenduidige benamingen.

Verdwenen zijn de regels met vogels, die al heel lang niet meer tentoongesteld worden. Verder zijn er groepen samengevoegd:

 • TC kleur: per groep lipochroom intensief samengevoegd. Nieuwe kleuren: isabel jaspis en mogno in zwart en bruin.
 • TC postuur: toegevoegd bij groepen, witfactorigen lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht en donkerbont in een groep.
 • TC tropen en parkieten: benaming standaard- en kleur parkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels 3 jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare hybriden.

Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Voor vraagprogramma zie: www.nbvv.nl Onder het tabblad “downloads” en tabblad “TT“. Vogels zoeken via “TT” of www.vogelindex.nl 

Vogelindex is een zoekmachine: typ een naam of kleur in de zoekregel. Het programma zoekt en vindt. Des te meer eigenschappen je van de vogel intypt des te eerder kom je bij jouw vogel. Oude benamingen kun je blijven gebruiken. Naast de oude benaming staat ook de nieuwe benaming.

Het nieuwe vraagprogramma gaat nu in en wordt gehanteerd op de districts- en nationale shows. Op de onderlinge shows en die van de speciaalclubs  mag hiervan worden afgeweken. Het oude vraagprogramma is niet meer te gebruiken, omdat de klassennummers veranderd zijn.

 

 

 

 

 

 


 

 

Vogelweelde verhuist naar Hardenberg.

Vogelmarkt “Vogelweelde” verhuist vanaf 2021 naar Evenementenhal Hardenberg.  In de Expohallen van Assen was dit niet meer mogelijk. In de geweldige hallen te Hardenberg is er een geweldige locatie om dit evenement te organiseren. Met meer dan 7000 vierkante meter wordt de markt groter dan ooit. De hal is prima bereikbaar en parkeren is gratis. 

De markt wordt gehouden op za. 27 maart en za. 16 okt. 2021.

www.vogelweeldemeppel.com