Nieuws

 

Vogeltelling 2020.

Herkennen van vogels is voor menigeen niet vanzelfsprekend. Hier volgen enkele kenmerken van vogels die regelmatig in uw tuin te vinden zijn.

Boomklever en boomkruiper.

De boomklever en de boomkruiper: een oude boom in de tuin of buurt is vaak al genoeg om één of beide soorten te zien. Alleen: wie is wie? Hoe houdt u ze uit elkaar? Er is een ezelsbruggetje om ze te herkennen.

Boomkruiper
De brUIn-witte boomkrUIper, hipt (kleeft dus niet)
– spiraalsgewijs – omhoog tegen de stam, op zoek

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is boomkruiper-3.png

naar insecten. Hij hipt nooit naar beneden.
Als hij boven is, vliegt hij naar de voet van de
volgende boom en begint opnieuw van beneden naar boven.

Boomklever
De geKLeurde boomKLever (blauwgrijs met roestoranje)
kan makkelijk de stam omhoog én omlaag lopen;
hij schuifelt alle kanten op en lijkt aan de stam te kleven.
U kunt hem bijvoeren met zaden of noten, want in de
winter stapt deze insecteneter daarop over.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is boomklever-op-tak-2.jpg

Koolmees

Koolmezen hebben een zwart petje een een zwarte stropdas. Het zijn forse mezen die rondrommelen op de grond. Ze plukken en rukken gevallen natte bladeren opzij om er nootjes en kleine beestjes onder vandaan te halen. Die nemen ze dan mee naar een dikke, veilige tak om ze daar rustig te verorberen.


Pimpelmees

Pimpelmezen hebben een blauw petje. Ze zijn wat kleiner en lichter en zitten in de toppen van bomen. Ze hangen ondersteboven aan doorbuigende twijgen om hun nootjes en beestjes te pakken te krijgen. Als ze ruzie hebben zetten ze hun kleine, lichtblauwe kruinveertjes overeind; dan lijken ze tenminste wat groter.

Heggenmus


Let vooral op het gedrag van de heggenmus: onopvallend rondscharrelend aan de randen van uw tuin. Hij zal niet snel op een voedertafel of voedersilo zitten en u zult er zelden meer dan één of twee tegelijk zien. Het is een bijna egaal grijs-bruin vogeltjes met een puntig ‘insecten-snaveltje’.


Vrouwtje vink


Vrouwtje vink kunt u makkelijk verwarren met vrouwtje huismus. Let vooral op de vleugel: de lichte streep (van buik richting rug) van vrouwtje vink is het meest duidelijke verschil tussen de twee. In hun bewegingen zijn ze ook anders: vinken stappen over de grond, mussen hippen.


Vrouwtje huismus


Vrouwtje huismus ziet er wat ‘rommelig’ uit, wat minder scherp getekend dan mevrouw vink maar wel met een duidelijker oogstreepje. Huismussen ziet u eigenlijk altijd in een grote, luidruchtige groep, heel anders dan heggenmussen.


Ringmus


Mannetje en vrouwtje ringmus hebben hetzelfde verenpak. Opvallende witte wangen (dat hebben huismus en heggenmus en vink niet) en een egaal, chocoladebruin petje.

Nieuws van Florissant……

Ringen bestellen.

Leden Florissant, denk aan het ringenbestellen van de 1e bestelronde 2021. Dit kan voor 5 mei a.s. bij Harrie Meijer.

 

 

Nieuw jeugdlid .

Hoera!!! Eindelijk is er weer een jeugdlid aangemeld. Het is Luciano Busschers. Welkom. We wensen je heel veel plezier bij onze vereniging. Luciano is 9 jaar.

Mocht u ook lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

  • De Tentoonstelling van het district is in 2020 in Ommen.

Nieuws van de Bond……

Corona en de NBvV.   

(zie voor verder info de nieuwsbrief van april op de site van de NBvV)

Ook voor de NBvV en haar leden zijn de gevolgen van de corona crisis al merkbaar, hoewel een gedeelte van onze vogelliefhebberij er op dit moment nog niet door in gevaar komt. De activiteiten voor de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:

1 – HET FOKKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT.

Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afgeschermde eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft, specifieker te maken voor onze liefhebberij met:
Allereerst eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen (wordt aanbevolen) en anders, omdat het niet anders kan; beschermingsmiddelen te gebruiken en afstand bewaren;
• een veilige overdracht van vogels te bewerkstelligen zonder persoonlijk contact. Neem bijvoorbeeld een eigen kooi mee (Laat de vogel of vogels hier in doen, zonder dat u vogels van hand tot hand overgeeft);
• een vogel fysiek controleren, niet te doen middels overdracht van hand naar hand, maar deze te bekijken in de kooi of indien mogelijk door zelf uitvangen uit de kooi waarin de vogel verblijft (Noot: door het RIVM is vastgesteld dat corona overbrenging door dieren zeer klein tot nihil is);
• betaling van aan- en verkoop van vogels zoveel mogelijk verrichten met gebruikmaking van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als er een wederzijds vertrouwen is tussen koper en verkoper.

2 – BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN TENTOONSTELLINGEN.

Inmiddels zijn door de NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld. Hiervan is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen.
Gesloten zijn ook:
• Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.
• Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.
• Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunning plichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 19 mei.
• Evenementen met vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden.
Conclusie.

Vergaderingen en bijeenkomsten zouden weer mogen vanaf 1 juni, waarbij het maximum van 30 personen aangegeven wordt. Vanaf 1 juli 2020 is het aantal verhoogd naar 100 personen. Hieronder vallen ook de musea (dus ook de tentoonstelling) en na 1 september alle overige evenementen, m.u.v. de vergunningplichtige evenementen. Zoals door de overheid al aangegeven is, ALS HET KAN en echter alles nog steeds met de 1.5 meter afstand maatregel. Dit betreft dus ook de vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen.
Zover het hoofdbestuur kan beoordelen is nergens sprake van het aanvragen van een vergunning tot het houden van een onderlinge tentoonstelling. Er wordt weliswaar melding gedaan van het houden van een tentoonstelling, echter e.e.a. heeft een registratiedoel en geen vergunningsverleningsdoel. De toestemming die u van uw districtsvoorzitter krijgt heeft geen wettelijke juridische rechtsgeldigheid, maar meer het intern reguleren van de shows. Vooralsnog gaan wij, als hoofdbestuur, er vanuit dat tentoonstellingen doorgang kunnen vinden, mits de maatregelen worden versoepelt en tenzij het virus, en daardoor eventuele nieuwe maatregelen, weer de kop opsteekt. Het hoofdbestuur heeft het ministerie gevraagd hier duidelijkheid over te verschaffen. Het heeft dan ook geen zin om hoofdbestuurders, dan wel het bondsbureau te benaderen om uitsluitsel hierover te geven.
Zodra het antwoord op onze vraag ontvangen is, zullen wij u direct op de hoogte stellen.

Nieuw vraagprogramma.

Het KMV en de TC’s hebben deze klus afgerond. Uitgaande van de volgende uitgangspunten:
  • COM vraagprogramma met behoud van NBvV identiteit.
  • Minder groepen, minder regels en minder vogels die nooit ingezonden worden.
  • Eenduidige benamingen.

Verdwenen zijn de regels met vogels, die al heel lang niet meer tentoongesteld worden. Verder zijn er groepen samengevoegd:

  • TC kleur: per groep lipochroom intensief samengevoegd. Nieuwe kleuren: isabel jaspis en mogno in zwart en bruin.
  • TC postuur: toegevoegd bij groepen, witfactorigen lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht en donkerbont in een groep.
  • TC tropen en parkieten: benaming standaard- en kleur parkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels 3 jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare hybriden.

Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Voor vraagprogramma zie: www.nbvv.nl Onder het tabblad “downloads” en tabblad “TT“. Vogels zoeken via “TT” of www.vogelindex.nl 

Vogelindex is een zoekmachine: typ een naam of kleur in de zoekregel. Het programma zoekt en vindt. Des te meer eigenschappen je van de vogel intypt des te eerder kom je bij jouw vogel. Oude benamingen kun je blijven gebruiken. Naast de oude benaming staat ook de nieuwe benaming.

Het nieuwe vraagprogramma gaat nu in en wordt gehanteerd op de districts- en nationale shows. Op de onderlinge shows en die van de speciaalclubs  mag hiervan worden afgeweken. Het oude vraagprogramma is niet meer te gebruiken, omdat de klassennummers veranderd zijn.