Nieuws

 

Nieuws van Florissant……

Mondial 2019.
Op de mondial 2019 te Zwolle behaalden leden van onze vereniging prima resultaten.
S.oude Alink behaalde zilver voor een Mexicaanse roodmus pastel: 92 pnt en een Mexicaanse roodmus bruin: 92 pnt.
H.Kip had zilver met een gouldamadine blauw zwartkop paarsborst: 93 pnt.
G.Veldhuis zilver met een goudvink pastel: 92 pnt
P.Grunder brons voor een stam bruine goudvinken: 363 pnt.

Gould amadine blauw zwartkop blauwborst.

 • Op de tentoonstelling van het district Overijssel behaalden leden van onze vereniging buitengewone goede resultaten:
 • J.Engbers werd kampioen met: een stel kanaries Bruin rood intensief (183 pnt.), een enkele kanarie Bruin rood intensief (91) en een kruisbek(93). Zilver met een Europees baardmannetje(92). Brons met een bastaard kapoetsensijs x kanarie(91) en een Mexicaanse sialia(92).

 • H.Kip kampioen met de goulds amadines: zwartkop licht groen lilaborst(94pnt.), zwartkop licht groen overgoten(91), een hemelsblauwe(91) en met een grote goudvink bruin(93). Zilver met een zwartkop lichtgroene roodsnavel gould amadine(91), stam grote goudvink wildkleur(367) en een grote goudvink bruin(92).

 • P.Grunder kampioen met een grote goudvink wildkleur pop(93), een stam grote goudvink bruine poppen(365) en een stam grote goudvinken wildkleur mannen(368). Zilver met een goudvink wildkleur pop(92).

 • T.Bakker behaalde zilver met een raza espanol donker bont schimmel(91pnt.).

 • A.Beld werd kampioen met een gloster corona licht bont schimmel(93pnt.).

Ook leden die hebben ingeschreven onder een andere vereniging vielen in de prijzen:

 • E.Rikkert werd kampioen met: stel putter x kanarie 187 pnt.,stel kleine barmsijs   185 pnt., sijs wildkleur pop 93 pnt. ,  kl. putter wildkl.   93 pnt. , eur.groenling agaat 91 pnt., zilver met: stam geel schimmel 366 pnt., brons met : grote putter 91 pnt.
 • G.Veldhuis kampioen met een raza espanol schimmel 92 pnt.
 • L.ten Thije kampioen met een gekraagd roodstaartje  93 pnt., zilver met een raza espanol schimmel         91 pnt.

Op de BEC show (wildzang ) te Urk zijn door onze leden wederom goede resultaten behaald:

 • René Duursma, brons met een sijs man 92 pnt.

 • Johan Engbers, goud  met een kruisbek man 94 pnt. en brons met een sijs bruin 92 pnt.

 •    Patrick Grunder, goud met een stam Noordse goudvink mannen 374 pnt. en zilver met een Noordse goudvink pop 93 pnt.

 • Heren gefeliciteerd.

 • Bij de nationale kampioenschappen voor “gouldamadines” te Elst behaalde Harrie Kip de volgende resultaten:
  Kampioen 94 pnt. met een Zwartkop groen pastel.Brons met een stel Zwartkop blauw pastel 187 pnt. En met 5 vogels bezette hij de 10e plaats. Proficiat.

 • Twee leden van onze vereniging, René Duursma en Johan Engbers, hebben zich aangemeld voor de cursus “Surveilleant” van de NBvV. Ze zijn inmiddels begonnen.

Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

 • De Tentoonstelling van het district is in 2018 in Ommen:  26-29 december

Adres:
Sporthal “De Slaghen”
Slagenweg 3

7713 TJ Ommen
Openingstijden:
woensdag 26 december van 11.30 tot 18.00 uur
donderdag 27 december van 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag 28 december van 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag 29 december van 10.00 tot 14.00 uur

Nieuws van de Bond……

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens

Wat gaat er veranderen?
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje:

1. De toestemming om gegevens te verwerken van een lid moet duidelijk zijn. De NBvV moet aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.
2. Leden van de NBvV moeten op de hoogte zijn van de privacy regels. Daartoe moeten in de administratieve bedrijfsvoering aanpassingen gedaan zijn.
3. Een lid van de NBvV heeft rechten t.a.v. zijn/haar persoonsgegevens.
4. Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk doel. Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang deze bewaard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG geldt een verantwoordingsplicht, hetgeen inhoud dat hiervan een register bijgehouden dient te worden.
5. De NBvV moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat zij alleen verzamelt hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de vogelliefhebberij.
6. Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen worden verzonden (dit gebeurde bij de NBvV al niet).
7. Indien data verkeerd gebruikt wordt is de NBvV verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht onder de WBP, maar is explicieter geworden).

COM MONDIAL 2019 ZWOLLE.

Nieuwsbrief 7

De Mondial komt nu wel heel dicht bij. Op 19 december begint de opbouw van de show in de IJsselhallen en het inschrijven van de wedstrijdvogels, ook uit het buitenland, loopt na flink wat aanloop problemen, voorspoedig. De organisatie is er klaar voor en heeft er zin in.

Helpdesk
De Helpdesk is de afgelopen weken soms letterlijk plat gebeld. Soms met lastige vragen, vaak met makkelijk op te lossen vragen en heel vaak vragen van inzenders die bevestiging willen hebben of ze alles wel goed ingevuld hebben. Daar kwam bij dat het inschrijfsysteem, niet zoals van te voren ons beloofd, in het Nederland vertaald was. Vandaar dat we de mogelijkheid geboden hebben om met een inschrijfformulier vogels aan te melden. Hier is massaal gebruik van gemaakt.

Om het de helpdesk makkelijk te maken is het van het grootste belang om de juiste COM-codering te gebruiken. Dit om fouten te voorkomen. Op com.mondial2019.nl staat de handleiding en ook het COM-vraagprogramma.

Hieronder een aantal veel gestelde vragen.

Speciaal voer voor de wedstrijdvogels:
Alle wedstrijdvogels (en verkoopvogels) worden dagelijks voorzien van water en voer. Voor elke soort vogel is voer voorhanden. Voor liefhebbers die hun vogels een speciaal aangepast voer geven en dit op de tentoonstelling ook graag willen, die kunnen een kleine voorraad speciaal voor hun vogels afgeven bij onze afdeling “Speciaal Voer”. Bij inbreng van de vogels kunt u hiernaar informeren en wordt u doorverwezen. Dit hoeft niet van te voren gemeld te worden.

Kooinummers
Bij het digitaal inbrengen van de vogels kregen uw vogels kooinummers toegewezen. Vaak heel onlogische nummers. Deze nummers zijn automatisch gegenereerd en fictief toegekend. Na sluitingsdatum krijgen de vogels een definitief nummer. U hoeft dus niet te bellen of te mailen.

Kunststofkooien
Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen kooien geshowd worden, mogen in kunststofkooien gehuisvest worden, maar we raden aan om dit niet te doen. De buitenlandse vogels komen in NBvV-kooien en die zijn van hout. Hoewel we ervan uit gaan dat de keurmeesters integer zijn en zich niet laten beïnvloeden door externe kenmerken, is het voor een ieder logisch dat een kunststofkooi dus een Nederlandse vogels huisvest. We raden dan ook aan om geen kunststofkooien te gebruiken. De NBvV heeft een zeer beperkt aantal reserve kooien die uitgeleend kunnen worden. Deze kunnen helaas niet gereserveerd worden.

Inbreng van de vogels op zaterdag 5 januari.
De inbreng verloop volgens een aangepast systeem. Inzenders uit Nederland krijgen niet zoals gebruikelijk hun envelop thuisgestuurd, maar krijgen de bescheiden op het moment van inbrengen. We hebben drie ingangen waar vogels van 9.00 uur tot 16.00 uur afgegeven kunnen worden.

De zangkanaries via de ingang “A28”,
De kleur- en postuurkanaries, exoten, hybriden en kleine parkieten via de “Hoofdingang”
De Europese cultuurvogels en de grote parkieten via de zijdeur van de “Dieze hal”.
Op deze plaatsen moet u zich met de vogels melden, waarna u een volgnummer ontvangt van inleveren van de vogels. U kunt daarna dus rustig (in het restaurant) wachten totdat uw nummer wordt opgeroepen. Dit is om de opstoppingen voor de deuren te voorkomen. Dit wijkt af van wat we op de bondsshow gewend zijn. Een goede tip is om de vogels in vervoerskooien in te brengen. Dit geldt niet voor alle vogels. Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen houten kooien geshowd worden hoeven niet omgekooid te worden. De inbreng sluit om 16.00 uur. Deze limiet is definitief.

 • Online inschrijven van 15 nov. – 16 dec. 2018. Het vraagprogramma wijkt af van het NBvV -vraagprogramma.
 • De voorbereidingscommissie is al meer dan een jaar bezig.
 • De plattegrond is klaar en komt overeen met die van de NK 2018.
 • De entree is aan het begin van de IJsselhal.
 • Er zijn nog vele vrijwilligers nodig. Binnenkort verschijnt via een nieuwsbrief en op de website een opgaveformulier voor de vrijwilligers.
 • Vrijdag 21 en zaterdag 22 dec. beginnen ze met de opbouw. Ma. voor kerst wordt de opbouw afgerond.
 • Het COM vraagprogramma heeft haar eigen indeling. Dit wijkt duidelijk af van ons eigen vraagprogramma.
 • Er is een grote verkoopklasse.
 • Website: https://com.mondial2019.nl