Nieuws

 

Nieuws van Florissant……

Florissant doet weer mee met de Rabo Clubkas Campagne!

Beste Leden,

De Rabo Clubkas Campagne heeft de inschrijving van Florissant positief beoordeeld. Om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder volgt enige uitleg.
Wie kunnen er stemmen?

Klanten van de bank ontvangen voor de stemperiode per post of e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april 2019 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Klanten die, om welke reden dan ook, niet online kunnen stemmen kunnen met hun stempas naar één van de Rabo kantoren komen waar de medewerkers helpen met stemmen.
Let op: alleen klanten (vanaf 12 jaar) van Rabobank Twente Oost mogen stemmen.

Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Wij, leden van Florissant, kunnen gebruik maken van promotiemateriaal om de campagne bij onze eigen leden onder de aandacht te brengen. Als clublid kun je in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij klant zijn van Rabobank Twente Oost en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen.

Meer informatie
Op de website www.clubkascampagne.nl/twenteoost/inschrijven kun je meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne lezen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.twenteoost@rabobank.nl.

Dus probeer zoveel mogelijk familie, vrienden, collega’s, buren enz. enthousiast te maken om op onze vogelvereniging Florissant te stemmen.

Mondial 2019.
Op de mondial 2019 te Zwolle behaalden leden van onze vereniging prima resultaten.
S.oude Alink behaalde zilver voor een Mexicaanse roodmus pastel: 92 pnt en een Mexicaanse roodmus bruin: 92 pnt.
H.Kip had zilver met een gouldamadine blauw zwartkop paarsborst: 93 pnt.
G.Veldhuis zilver met een goudvink pastel: 92 pnt
P.Grunder brons voor een stam bruine goudvinken: 363 pnt.

Gould amadine blauw zwartkop blauwborst.

Steunend lid van Florissant Jelle v.d. Maat werd wereldkampioen.

 • Op de tentoonstelling van het district Overijssel behaalden leden van onze vereniging buitengewone goede resultaten:
 • J.Engbers werd kampioen met: een stel kanaries Bruin rood intensief (183 pnt.), een enkele kanarie Bruin rood intensief (91) en een kruisbek(93). Zilver met een Europees baardmannetje(92). Brons met een bastaard kapoetsensijs x kanarie(91) en een Mexicaanse sialia(92).

 • H.Kip kampioen met de goulds amadines: zwartkop licht groen lilaborst(94pnt.), zwartkop licht groen overgoten(91), een hemelsblauwe(91) en met een grote goudvink bruin(93). Zilver met een zwartkop lichtgroene roodsnavel gould amadine(91), stam grote goudvink wildkleur(367) en een grote goudvink bruin(92).

 • P.Grunder kampioen met een grote goudvink wildkleur pop(93), een stam grote goudvink bruine poppen(365) en een stam grote goudvinken wildkleur mannen(368). Zilver met een goudvink wildkleur pop(92).

 • T.Bakker behaalde zilver met een raza espanol donker bont schimmel(91pnt.).

 • A.Beld werd kampioen met een gloster corona licht bont schimmel(93pnt.).

Ook leden die hebben ingeschreven onder een andere vereniging vielen in de prijzen:

 • E.Rikkert werd kampioen met: stel putter x kanarie 187 pnt.,stel kleine barmsijs   185 pnt., sijs wildkleur pop 93 pnt. ,  kl. putter wildkl.   93 pnt. , eur.groenling agaat 91 pnt., zilver met: stam geel schimmel 366 pnt., brons met : grote putter 91 pnt.
 • G.Veldhuis kampioen met een raza espanol schimmel 92 pnt.
 • L.ten Thije kampioen met een gekraagd roodstaartje  93 pnt., zilver met een raza espanol schimmel         91 pnt.

Op de BEC show (wildzang ) te Urk zijn door onze leden wederom goede resultaten behaald:

 • René Duursma, brons met een sijs man 92 pnt.

 • Johan Engbers, goud  met een kruisbek man 94 pnt. en brons met een sijs bruin 92 pnt.

 •    Patrick Grunder, goud met een stam Noordse goudvink mannen 374 pnt. en zilver met een Noordse goudvink pop 93 pnt.

 • Heren gefeliciteerd.

 • Bij de nationale kampioenschappen voor “gouldamadines” te Elst behaalde Harrie Kip de volgende resultaten:
  Kampioen 94 pnt. met een Zwartkop groen pastel.Brons met een stel Zwartkop blauw pastel 187 pnt. En met 5 vogels bezette hij de 10e plaats. Proficiat.

 • Twee leden van onze vereniging, René Duursma en Johan Engbers, hebben zich aangemeld voor de cursus “Surveilleant” van de NBvV. Ze zijn inmiddels begonnen.

Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

 • De Tentoonstelling van het district is in 2019 in Twello.

Nieuws van de Bond……

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens

Wat gaat er veranderen?
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje:

1. De toestemming om gegevens te verwerken van een lid moet duidelijk zijn. De NBvV moet aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.
2. Leden van de NBvV moeten op de hoogte zijn van de privacy regels. Daartoe moeten in de administratieve bedrijfsvoering aanpassingen gedaan zijn.
3. Een lid van de NBvV heeft rechten t.a.v. zijn/haar persoonsgegevens.
4. Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk doel. Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang deze bewaard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG geldt een verantwoordingsplicht, hetgeen inhoud dat hiervan een register bijgehouden dient te worden.
5. De NBvV moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat zij alleen verzamelt hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de vogelliefhebberij.
6. Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen worden verzonden (dit gebeurde bij de NBvV al niet).
7. Indien data verkeerd gebruikt wordt is de NBvV verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht onder de WBP, maar is explicieter geworden).