Nieuws

 

Nieuws van Florissant……

 • Tentoonstelling Florissant 2018. Op 3 en 4 november houden wij onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling. Er zijn ruim 500 vogels te bewonderen. Ook is er een verkoopklasse. In Het Duivengebouw,  Molenkampstraat  30 te Oldenzaal. De entree is gratis.
 • Twee leden van onze vereniging, René Duursma en Johan Engbers, hebben zich aangemeld voor de cursus “Surveilleant” van de NBvV. Ze zijn inmiddels begonnen.

Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

 • De Tentoonstelling van het district is in 2018 in Ommen:  26-29 december

Adres:
Sporthal “De Slaghen”
Slagenweg 3
7713 TJ Ommen
Openingstijden:
woensdag 26 december van 11.30 tot 18.00 uur
donderdag 27 december van 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag 28 december van 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag 29 december van 10.00 tot 14.00 uur

Nieuws van de Bond……

Wijzigingen handelingen persoonsgegevens

Wat gaat er veranderen?
Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Een aantal zaken worden gewijzigd, vernieuwd of specifieker gemaakt. Dit is voor u, voor mij, maar ook voor organisaties en daaronder vallende afdelingen belangrijk. De belangrijkste zaken zet ik even voor u op een rijtje:

1. De toestemming om gegevens te verwerken van een lid moet duidelijk zijn. De NBvV moet aantonen dat het lid toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.
2. Leden van de NBvV moeten op de hoogte zijn van de privacy regels. Daartoe moeten in de administratieve bedrijfsvoering aanpassingen gedaan zijn.
3. Een lid van de NBvV heeft rechten t.a.v. zijn/haar persoonsgegevens.
4. Vastgelegd dient te worden welke gegevens verzameld worden en met welk doel. Duidelijk vastgelegd dient te zijn wie toegang heeft tot de verzamelde gegevens, als wel voor welk doel en op welke wijze (beveiligingsmaatregelen). Duidelijk moet zijn wat er gebeurt met data die niet meer nodig is en eventueel hoelang deze bewaard wordt. Vast moet staan wie hiervoor verantwoordelijk is. In de AVG geldt een verantwoordingsplicht, hetgeen inhoud dat hiervan een register bijgehouden dient te worden.
5. De NBvV moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat zij alleen verzamelt hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de vogelliefhebberij.
6. Informatie en nieuwsbrieven mogen niet meer zonder toestemming naar iedereen worden verzonden (dit gebeurde bij de NBvV al niet).
7. Indien data verkeerd gebruikt wordt is de NBvV verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit was al verplicht onder de WBP, maar is explicieter geworden).

COM MONDIAL 2019 ZWOLLE.

 • Online inschrijven van 15 nov. – 16 dec. 2018. Het vraagprogramma wijkt af van het NBvV -vraagprogramma.
 • De voorbereidingscommissie is al meer dan een jaar bezig.
 • De plattegrond is klaar en komt overeen met die van de NK 2018.
 • De entree is aan het begin van de IJsselhal.
 • Er zijn nog vele vrijwilligers nodig. Binnenkort verschijnt via een nieuwsbrief en op de website een opgaveformulier voor de vrijwilligers.
 • Vrijdag 21 en zaterdag 22 dec. beginnen ze met de opbouw. Ma. voor kerst wordt de opbouw afgerond.
 • Het COM vraagprogramma heeft haar eigen indeling. Dit wijkt duidelijk af van ons eigen vraagprogramma.
 • Er is een grote verkoopklasse.
 • Website: https://com.mondial2019.nl