Geschiedenis

De oprichting.

Na een oproep in de Twentse courant van 18 januari 1953, om lid te worden van een speciale vereniging voor kleurkanaries, was er op 25 januari de eerste bijeenkomst. Deze werd gehouden in café De Steenpoort. Helaas waren maar 7 leden aanwezig en kon men niet tot oprichting overgaan.

Na vele gesprekken met verschillende personen, werd 30 januari het benodigde 10e lid binnengehaald. Op zondag 1 februari 1953 werd de oprichtingsvergadering gehouden in café De Steenpoort aan de Steenstraat. Het voorlopig bestuur bestond uit: G.Nijland  (voorzitter), W.Ellenbroek(secretaris) en H.Nijland(penningmeester). E.O.K.K.V. De Kleurkanarie was een feit. De contributie was 75 cent per week.

De eerste vogelshow.
Vele vergaderingen werden erop toegespitst om een eerste vogelshow te organiseren. Op 5 en 6 december1953 was het zover. In het parochiehuis, café Voshaar, werden 77 vogels ten- toongesteld. Keurmeester was de heer Leonhardt uit Hengelo. De vereniging groeide gestaag en op 2 mei 1954 werd het bestuur uitgebreid naar 5 leden: G.Nijland (voorzitter), Joh. Steenbeeke (secretaris), H.Nijland (penningmeester), W.Ellenbroek (lid) en J.Dalhoeven (lid). De tentoonstelling nam zoveel tijd en werk in beslag, dat men een aparte commissie hiervoor in het leven riep: Joh. Steenbeeke, J.Dalhoeven en Jac. Wibier. Een van de eerste taken was een juiste locatie te vinden, waar zowel de vergadering als ook de tentoonstelling gehouden konden worden. Bij café Engelbertink werden we met open armen ontvangen.