Nieuws

Nieuws van Florissant…..

Afscheid Jos Bijen.

Op de afgelopen jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jos Bijen als voorzitter. Hij blijft wel lid van het bestuur. 

Jos is sinds 1983 lid van Florissant en werd in 1993 voorzitter. Tijdens het 40-jarig

jubileum was hij lid van de jubileum commissie. Door de nauwe samenwerking met het toenmalige bestuur werd hij gepolst om voorzitter te worden. Op de feestavond van dit jubileum werd hij door voorzitter Johan Steenbeeke onverwachts aangekondigd als toekomstig voorzitter.                   Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is TT-2022-36-768x1024.jpg

30 jaar lang heeft hij deze functie uitgeoefend. In deze periode hebben er vele veranderingen plaats gevonden. Zo zijn we verhuisd van café Moatman naar Het Duivengebouw. Hier werden eerst de vogels ten toon gesteld in een gedeelte van de kantine. Langzamerhand is dit verplaatst naar de rest van het gebouw. Ook zijn de huidige stellingen uit Zeeland gehaald, die gemakkelijker op te zetten zijn en een mooie eenheid vormen. Door de nauwe samenwerking met de leden en met de overige bestuursleden zijn de 30 jaren, aldus Jos, voorbijgevlogen. Hij is ervan overtuigd, dat Patrick een waardig opvolger is en hoopt dat hij het ook 30 jaar zal volhouden.

Patrick succes.

We kunnen in de afgelopen periode 4 nieuwe leden begroeten:

Walter Punt, Toon van Sark, Gerard Borghuis en René Kleine.

We wensen ze een prachtige tijd bij Florissant toe en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen.


Vogelgriep eenvoudig uitgelegd!

Nu vogelgriep om zich heen grijpt, komen er steeds meer telefoontjes binnen over de maatregelen. Deze zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast zijn er diverse meningen en worden regels divers uitgelegd. Op de site van de NBvV staat een link:

monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022-gerev.pdf (nbvv.nl) daarnaast kunt u de site van de rijksoverheid raadplegen:

Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep | Vogelgriep | Rijksoverheid.nl

Op de site van de rijksoverheid kunt u de postcode vermelden van de plaats waar de beurs of TT gehouden wordt. U ziet dan of deze zich binnen een 3 of 10 km zone bevind.

Ophok- en afschermplicht

In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels (enkele regio’s in het oosten zijn nog uitgezonderd). Onder risicovogels worden gezien de hoenders, watervogels en loopvogels. Voor de NBvV o.a. de kwartels en de franklijnen. Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’n. 

Bijeenkomsten met deze risicovogels, verplaatsingen en bezoeken van plaatsen waar deze gehouden worden zijn dus verboden in heel Nederland. Voor dierentuinen en kinderboerderijen gelden andere regels.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vogelgriep-afbeelding-2022.jpg

3 en 10 km zone

Als er ergens vogelgriep vastgesteld wordt, worden er rondom zones ingesteld, de zgn. 3 en 10 km zone, dan gelden beperkingen voor alle vogels, namelijk:

 1. Binnen de 3 en de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone gebracht te worden.
 2. Vanuit de 10 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs.
 3. Deze beperkingen gelden in principe gedurende 30 dagen nadat de beperking is opgelegd.

Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels, dan mogen ook die vogels niet naar de TT of vogelbeurs.

Vogels die verplaatst worden, moeten degelijk beschermd worden door kooihoezen of anderszins deugdelijk afgeschermd tegen besmetting.

Hoofdbestuur NBvV


Ringen bestellen.

Online ringen bestellen, hieronder vindt U de uitleg, stap voor stap. 

Uitleg ringen bestellen vanaf 1 april

Sinds 1 april 2022 heeft er een grote verandering plaatsgevonden betreffende het bestellen van ringen voor uw vogels bij de NBvV. Vanaf deze datum dient dit online te gebeuren. Maar gelukkig is dit niet moeilijk! Dit document is een simpele uitleg voor het online bestellen van uw ringen.

Als je deze handleiding volgt, is het een peulenschil. En vergeet niet: lukt het niet dan  kun je contact opnemen met onze ringencommissaris Harrie Meijer.

Stap 1

Als eerste moet je een account aanmaken op de bestelpagina van de NBvV. Deze pagina vind u hier:  https://ringennbvv.nl/index.asp

Je moet dus eenmalig een account aanmaken. Dat kan links bij “Maak eenmalig een account aan” Klik daar op de tekst die daaronder staat met “ Klik hier “.

Bij het veld “Uw kweeknummer” vul je je kweeknummer in. Bij afdelingsnummer vul je het getal van Uw afdeling in. Voor Florissant is dit O27 (O twee zeven). Hoofdletter O.

Vervolgens vult uw uw postcode in, in het desbetreffende veld, en uw huisnummer in het veld ernaast.

Vervolgens vult je je mailadres in ( twee keer ter controle) en een door jou gekozen wachtwoord ( ook twee keer ter controle).

Als je alles GOED hebt ingevuld, druk je op de knop “Aanmelden”

Let op! Een paar belangrijke dingen om in te vullen zijn:

– Kweeknummer (vul het juiste nummer van jezelf in, anders lukt het aanmaken niet);

Jouw afdelingscode, voor leden van Florissant is dit O 27 (hoofdletter O en cijfer 27);

– Vul postcode in als volgt: 4 cijfers SPATIE en dan de 2 letters;

– Vul het huisnummer in ZONDER toevoegingen (dus geen A, B of 2-hoog!!); – Vul een uniek email adres is, let op! Als je kinderen jeugdlid zijn, en je wilt ook voor hun ringen gaan bestellen, zorg dan dat zij een eigen email adres hebben (eventueel simpel aan te maken via Gmail of Hotmail);

– Als laatste een wachtwoord kiezen, dit moet tussen de 8 en 24 karakters groot zijn. Als alles ingevuld is, op de knop aanmelden klikken. Er komt  een bevestiging op je email en ook in het scherm van de website te staan.

Stap 2

Je hebt jouw account aangemaakt. Super!. Je kunt nu gaan inloggen op jouw account door op de website te klikken op : Login en bestel.

Vul jouw mailadres hier in en het gekozen wachtwoord.

Je komt op een pagina met daar wat informatie. Onderaan deze pagina staan jouw gegevens vermeld zoals ze bekend zijn bij de bond. Controleer deze eerst voordat je gaat bestellen! Kloppen deze niet, neem dan contact op met de NBvV.

Wil je ringen bestellen voor “normale vogels” , klik dan op Normale ( 1 )

Wil je alleen ringen bestellen voor beschermde vogels, klik dan op “Beschermde” ( 2 ). Als je beide moet bestellen, lees dan even verder.

We gaan er even vanuit dat je normale ringen wilt bestellen. Je klikt dus op Normale.

Als eerste is het belangrijk om een juiste bestellingsoort te kiezen (spoed of regulier), daarna vul je in wat je wilt bestellen. Let op, kies de juiste ringmaat! Begin bij volgnummer 1. Bij een eventuele volgende ringmaat tel je gewoon door. Dus niet weer bij 1 beginnen. Vul het aantal ringen in dat je wilt bestellen.

Scroll dan naar beneden en klik op de groen knop: CONTROLEER MIJN OPGAVE.

Hier wordt jouw bestelling gecontroleerd en eventuele fouten worden hier aangegeven. Deze kun je dan herstellen.

Als er iets niet correct ingevuld was (bijvoorbeeld dat de bestellingsoort, regulier of spoed, niet ingevuld was) dan komt er een rode balk ipv een groene balk en dien je alles te controleren. Als de bestelling klopt scroll dan weer helemaal naar beneden op de web-pagina en klik op ALLES KLOPT, DEZE RINGEN BESTELLEN.

Het is dan nog mogelijk om ook ringen voor beschermde vogels te bestellen (dit gaat op dezelfde manier als normale ringen bestellen, alleen bij gegevens dient jouw BSN ook ingevuld te zijn). Hiervoor druk je nu op de knop “ bestel ringen voor beschermde vogels” In jouw profiel moet dan echter wel uw BSN nummer worden vermeld, dit is verplicht. Staat jouw BSN nog niet bij jouw account vermeld, dan krijg je een foutmelding en dien je deze in te voeren.

Als alle ringen besteld zijn klik dan nu op IK HEB ALLE BESTELLINGEN GEDAAN, AFRONDEN en je bent bij stap 5 laatste controle en betalen.

Wanneer alles klopt, klik je op de knop ” alles klopt afrekenen” . Je wordt dan doorverwezen naar de pagina waar je met ideal jouw bestelling kunt betalen. Je krijgt op jouw mailadres een bevestiging hiervan

Kom je er niet uit, dan kun je contact opnemen met onze ringencommissaris Harrie Meijer.

Namens Florissant

Fons Teunissen (secr.)


 

 

Rabo Club support.

Florissant doet mee met de Rabo ClubSupport 2022.
Beste Leden,

Rabo ClubSupport heeft de inschrijving van Florissant positief beoordeeld. Om zoveel mogelijk financiële steun te krijgen moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder volgt enige uitleg.

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de Rabobank stemmen dit jaar voor het eerst via de Rabo app en Rabo Online Bankieren. Dit kan in de periode van 5 t/m 27 september op een vereniging die je een warm hart toedraagt.
Let op: alleen leden (vanaf 12 jaar) van de Rabobank mogen stemmen.

Je moet dus wel lid zijn en niet alleen klant. Doe het meteen, dan vergeet je het niet. Omdat we dit jaar geen inkomsten hebben vanwege de afgelaste tentoonstelling, kunnen we de steun van de Rabo goed gebruiken.

Hoe werkt het stemmen in de app?

Door in te loggen in de Rabo app of op de website van de Rabo en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

 1. Log in en ga via ‘Zelf regelen’ naar ‘Lidmaatschap’ en druk daarna op de knop ‘ClubSupport’.
 2. Druk op ‘Selecteer je favoriete clubs’ om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
 3. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op ‘Stap 2’.
 4. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
 5. Druk daarna op ‘Stemmen indienen’ om je stem uit te brengen.

Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Wij, leden van Florissant, kunnen gebruik maken van promotiemateriaal om de campagne bij onze eigen leden onder de aandacht te brengen. Dit materiaal kun je downloaden van de Rabosite om actief mensen te stimuleren om op Florissant te stemmen.  Als clublid kun je in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen.

Dus probeer zoveel mogelijk familie, vrienden, collega’s, buren enz. enthousiast te maken om op onze vogelvereniging Florissant te stemmen.

De opbrengst in 2022 was € 100,00Mocht u  lid willen worden, ga dan naar pagina “Lidmaatschap”.

Nieuws van het district……

 

 

Nieuws van de Bond……

Facebook.

Een actieve groep is op facebook gestart met de naam “Nederlandse vogelliefhebbers (NBvV)” waar veel en prachtige reacties worden geplaatst omtrent onze liefhebberij.

Steunbetuiging Burgerinitiatief: De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij

Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders. Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in Engeland bij wet geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een Mondial dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van Het Kanaal en de Brexit regels. Of het inkorten van het aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in Duitsland al jaren geleden een oplossing voor vond. Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat er in dat geval regelgeving voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op zou leveren……niet erg aantrekkelijk voor politici. Wat doet de NBvV?

Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten

Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op zou kunnen gaan. En ook kwam er onder de liefhebbers steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen Fokbeleid wat staat als een huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen zijn opgesteld. Dit alles om aan een ieder aan te kunnen tonen dat dierenwelzijn een serieus onderwerp bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat zien, dan hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al namens LNV naar geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen. Het Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze website: https://www.nbvv.nl/downloads/ onder het kopje Dierenwelzijn.

Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillanten die verenigingen ondersteunen bij hun evenementen.

Lobby

Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het behoud van onze hobby’s. Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke partijen en bieden we onze zienswijze aan.

Overleg LNV

Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV, bespreken we o.a. onze zienswijze  en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal momenteel aan werkt. De NBvV staat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.

Wat kunt u doen?

Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we prachtige voorbeelden gezien van liefhebbers die vol trots hun hobby etaleren in krant of op tv. Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele wereld tegen ons is.

Protestbrief

De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die klaar is roepen we alle liefhebbers op om deze brief te ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden. Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten, verenigingen en als download op de website.

Burgerinitiatief

KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de hobbydierhouders.

Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze brief door alle houders van hobbydieren ondertekend gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het vermelde adres gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Burgerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV.

Download hier   BURGERINITIATIEF

Onderteken en stuur op naar bart.vrolijks@kpnmail.nl 

Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig.

Het hoofdbestuur rekent op u allen.

Onze hobby laten we ons niet afpakken. Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.

Corona.

Nu de corona op haar retour is en steeds meer personen zijn gevaccineerd gaan verenigingen weer aan de slag met de tentoonstellingen. Wij hopen dan ook als hoofdbestuur dat deze door kunnen gaan. Het hoofdbestuur maakt nogmaals duidelijk dat de beslissing om een show te houden bij de afdeling ligt. Afhankelijk van de situatie bij een vereniging kan eventueel ook voor een alternatieve opzet gekozen worden. Hoe het ook zij, elk initiatief en elke beslissing, hoe pijnlijk en vervelend ook, wordt gerespecteerd.

De eventuele risico’s van een show dienen, op het moment van de TT en onder de geldende richtlijnen van het RIVM, te allen tijde goed bekeken te worden, om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Het mag duidelijk zijn dat de door de RIVM opgelegde maatregelen strikt toegepast dienen te worden. Sommige zaken zijn eenvoudig te realiseren, anderen zullen wat hoofdbrekens kosten, hoe het ook zij de verantwoording ligt en blijft bij u als afdeling.

Een aantal aandachtpunten worden u hierbij op voorhand aangereikt

 • Indien u de show die gepland is cancelt vanwege Corona dient u de gecontracteerde keurmeesters hiervan in kennis te stellen. Een keurmeester die gecontracteerd is en niet in kennis is gesteld dat de keuring niet door gaat en op de dag zelf en terplaatse deze ontdekking doet, dient volgens het keurcontract betaald te worden en reiskosten te ontvangen.
 • Als de show niet door gaat kunt u de komst van de keurmeester annuleren zonder dat hiertoe keurgeld verschuldigd is. U dient de TT uit de keuragenda te verwijderen.
 • In het geval de show of tafelkeuring wel door gaat dient u vooraf te controleren en te checken of de gecontracteerde keurmeester WEL wil keuren. Hoewel we allemaal in de gelegenheid zijn gesteld om ons te laten vaccineren, is dat niet in alle gevallen gedaan. Medische gegevens zijn niet bij de NBvV bekend en kunnen dus ook niet bevraagd worden. Keurmeesters kunnen besluiten niet te komen. U kunt dan nog tijdig een andere keurmeester benaderen. Keurmeesters zijn namelijk, tijdens de corona periode, NIET verplicht om te 
 • Mochten de autoriteiten in de gemeente waar u een evenement wilt houden eisen dat u vooraf een coronacheck doet of u verplicht dit te doen (b.v. middels QR code, vaccinatiebewijs of PCR test, die overigens op eigen kosten van de keurmeester dient plaats te vinden, dan dient u en de keurmeester zich daaraan te houden. Stem af met de plaatselijke autoriteiten of dit noodzakelijk is (laten we hopen dat dit niet noodzakelijk is).
 • Keurmeesters die gedurende de corona periode niet wensen te keuren zullen hun agenda in het NBvV systeem op bezet zetten en zullen zelf de vereniging waar zij gecontracteerd zijn benaderen dat zij NIET komen keuren.
 • Gaat de show of tafelkeuring door en laat u de keurmeester komen dan dienen de nog eventuele geldende RIVM maatregelen strikt toegepast te worden, ook tijdens de keuring. Indien de keurmeester terplaatse constateert dat dit niet op orde is en betrokkene zich onveilig voelt kan hij/zij de keuring terplaatse vanwege dat feit annuleren. De vereniging is dan echter WEL de keurvergoeding en reiskosten verschuldigd.
 • Het is momenteel toegestaan om met meerdere personen in één auto te reizen. Wij zijn gewend dat keurmeesters zoveel mogelijk samen reizen om de kosten laag te houden. Het kan zijn dat de keurmeester die u gecontracteerd hebt dit niet wenst. In het contact met de keurmeester als genoemd in een van de voorgaande punten, kunt u hier navraag naar doen, dit kan namelijk financiële gevolgen hebben voor u als organisator. Wensen keurmeesters niet samen te reizen, terwijl dit wel mag en kan, dan kunt de komst van de keurmeester annuleren.

Tijdens de keuring

Aandachtspunten tijdens de keuring zijn:

 • Denk aan de verzorging bij ontvangst/koffiedrinken en lunch?
 • Plaats indien noodzakelijk kuchschermen tussen de keurmeesters of plaats tafels uit elkaar (1.5 m). Kies voor een vaste voordrager of beperkt aantal aanwezigen.
 • Zorg voor eventueel mondkapjes en desinfecteermiddel, indien nog van toepassing (veiligheid voor alles).
 • Zorg voor voldoende ventilatie middels verse buitenlucht (geen airco). Dit betreft een nieuwe regel van het RIVM.Gebruik geen handdoeken in toiletgroepen, maar gebruik papieren doekjes en ontsmet na elk bezoek het toilet.
 • Registreer wie in de zaal aanwezig zijn.

Wanneer mag de keurmeester niet keuren volgens de huidige richtlijnen (zie ook regelgeving RIVM)?

Bij corona gerelateerde klachten. Houdt er rekening mee dat als dit bij een van uw medewerkers aan de orde is, dit ook geldt voor de organisatie. Beperk het aantal aanwezigen tijdens de keuring.

De KMV zal op korte termijn (of heeft dit inmiddels gedaan) een nieuwe nieuwsbrief naar haar keurmeesters sturen met aandachtspunten vanuit het oogpunt van de keurmeester. Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen opnieuw roet in het eten gooien. Gebruik uw gezond verstand. U begrijpt dat de maatregelen in de toekomst vervallen of anders kunnen zijn. Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Voor wat betreft eventuele extra maatregelen die geldig zijn in uw regio dient u contact op te nemen met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente waar uw vereniging onder valt. Voor verdere maatregelen i.v.m. corona verwijzen wij u naar de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

LEES deze nieuwsbrief aandachtig. Het hoofdbestuur vraagt, mede namens de KMV, medewerking van u als afdeling, bestuur of als keurmeester. De verantwoording ligt bij ons allemaal. 

Nieuw vraagprogramma.

Het KMV en de TC’s hebben deze klus afgerond. Uitgaande van de volgende uitgangspunten:
 • COM vraagprogramma met behoud van NBvV identiteit.
 • Minder groepen, minder regels en minder vogels die nooit ingezonden worden.
 • Eenduidige benamingen.

Verdwenen zijn de regels met vogels, die al heel lang niet meer tentoongesteld worden. Verder zijn er groepen samengevoegd:

 • TC kleur: per groep lipochroom intensief samengevoegd. Nieuwe kleuren: isabel jaspis en mogno in zwart en bruin.
 • TC postuur: toegevoegd bij groepen, witfactorigen lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht en donkerbont in een groep.
 • TC tropen en parkieten: benaming standaard- en kleur parkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels 3 jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare hybriden.

Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Voor vraagprogramma zie: www.nbvv.nl Onder het tabblad “downloads” en tabblad “TT“. Vogels zoeken via “TT” of www.vogelindex.nl 

Vogelindex is een zoekmachine: typ een naam of kleur in de zoekregel. Het programma zoekt en vindt. Des te meer eigenschappen je van de vogel intypt des te eerder kom je bij jouw vogel. Oude benamingen kun je blijven gebruiken. Naast de oude benaming staat ook de nieuwe benaming.

Het nieuwe vraagprogramma gaat nu in en wordt gehanteerd op de districts- en nationale shows. Op de onderlinge shows en die van de speciaalclubs  mag hiervan worden afgeweken. Het oude vraagprogramma is niet meer te gebruiken, omdat de klassennummers veranderd zijn.